1
Bạn cần hỗ trợ?

KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ outsourcing, chuyển hóa công đoạn kinh doanh (BPO) các mảng việc hành chính, nhân sự, đào tạo, dịch vụ tính và trả lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tư vấn và cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống tổ chức, quy trình làm việc, mô tả công việc, hệ thống đánh giá và nâng cao hiệu quả tổ chức


  1. 1. Kỹ năng giao tiếp
  2. 2. Kỹ năng đám phán và thuyết phục
  3. 3. Kỹ năng thuyết trình
  4. 4. Kỹ năng quản trị thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
  5. 5. Kỹ năng quản lý và thích nghi với sự thay đổi
  6. 6. Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm
  7. 7. Kỹ năng quản lý stress và tư duy tích cực
  8. 8. Kỹ năng xử lý mâu thuẫn và giải quyết vấn đề

Bài viết liên quan

KHÓA VỀ NHÂN SỰ

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ outsourcing, chuyển hóa công đoạn kinh doanh (BPO) các mảng việc hành chính, nhân sự, đào tạo, dịch vụ tính và trả lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tư vấn và cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống tổ chức, quy trình làm việc, mô tả công việc, hệ thống đánh giá và nâng cao hiệu quả tổ chức


KHÓA VỀ ĐÀO TẠO

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ outsourcing, chuyển hóa công đoạn kinh doanh (BPO) các mảng việc hành chính, nhân sự, đào tạo, dịch vụ tính và trả lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tư vấn và cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống tổ chức, quy trình làm việc, mô tả công việc, hệ thống đánh giá và nâng cao hiệu quả tổ chức


KHÓA ĐẶC BIỆT VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỪ CHUYÊN GIA MỸ

- Ứng dụng và đổi mới sáng tạo trong quản lý và kinh doanh - 100 to 1: phương pháp sáng tạo ý tưởng mới - Quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu quan trọng khách hàng


Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát