1
Bạn cần hỗ trợ?

KHÓA VỀ NHÂN SỰ

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ outsourcing, chuyển hóa công đoạn kinh doanh (BPO) các mảng việc hành chính, nhân sự, đào tạo, dịch vụ tính và trả lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tư vấn và cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống tổ chức, quy trình làm việc, mô tả công việc, hệ thống đánh giá và nâng cao hiệu quả tổ chức


1. Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự

2. HR for non HR managers

3. Quản trị chiến lược nhân sự (HRS)

4. Xây dựng và quản lý BSC và KPIs

5. Xây dựng thang bảng lương và chế độ đãi ngộ

Bài viết liên quan

KHÓA VỀ ĐÀO TẠO

Chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ outsourcing, chuyển hóa công đoạn kinh doanh (BPO) các mảng việc hành chính, nhân sự, đào tạo, dịch vụ tính và trả lương, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tư vấn và cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống tổ chức, quy trình làm việc, mô tả công việc, hệ thống đánh giá và nâng cao hiệu quả tổ chức


KHÓA ĐẶC BIỆT VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỪ CHUYÊN GIA MỸ

- Ứng dụng và đổi mới sáng tạo trong quản lý và kinh doanh - 100 to 1: phương pháp sáng tạo ý tưởng mới - Quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu quan trọng khách hàng


Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát