1
Bạn cần hỗ trợ?

KHÓA ĐẶC BIỆT VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỪ CHUYÊN GIA MỸ

LÃNH ĐẠO VÀ TẠO ĐỘNG LỰC

Giới thiệu về khóa học

 • Hiểu và tận dụng mối quan hệ giữa lãnh đạo và động lực
 • Tăng khả năng giao tiếp. Các nhà lãnh đạo xuất sắc trong việc truyền đạt những gì họ muốn cho các nhóm và tận dụng tốt nhất tất cả các thành viên trong nhóm
 • Tăng khả năng ra quyết định. Tìm hiểu làm thế nào để tập trung vào những điều cần thiết hơn là vào các chi tiết
 • Hiểu được sự khác biệt giữa trí tuệ và cảm xúc khi tạo động lực, khích lệ, thúc đẩy người khác
 • Học hỏi từ tư duy của các nhà lãnh đạo nổi tiếng

Lợi ích của khóa học

 

 • Hiểu và tận dụng mối quan hệ giữa lãnh đạo và động lực
 • Tăng khả năng giao tiếp. Các nhà lãnh đạo xuất sắc trong việc truyền đạt những gì họ muốn cho các nhóm và tận dụng tốt nhất tất cả các thành viên trong nhóm
 • Tăng khả năng ra quyết định. Tìm hiểu làm thế nào để tập trung vào những điều cần thiết hơn là vào các chi tiết
 • Hiểu được sự khác biệt giữa trí tuệ và cảm xúc khi tạo động lực, khích lệ, thúc đẩy người khác
 • Học hỏi từ tư duy của các nhà lãnh đạo nổi tiếng

Đối tượng tham dự

Quản lý cấp trung, trưởng phó phòng các doanh nghiệp.

Lãnh đạo các doanh nghiệp

1. Phần 1

 • Định nghĩa và so sánh lãnh đạo và động lực
 • 6 phong cách lãnh đạo
 • So sánh lãnh đạo và quản lý
 • Làm thế nào để có được thái độ của người lãnh đạo
 • Động lực, thiết lập sự tự tin

 

2. Phần 2

 • Trí thông minh cảm xúc, hiểu biết là chìa khóa để lãnh đạo
 • Lý do tại sao mọi người làm việc
 • Mối quan hệ giữa “phải làm và muốn làm”
 • Nghiên cứu Mini case
 • Hạnh phúc là chìa khóa thành công

1 ngày

23.08.2019

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát