1
Bạn cần hỗ trợ?

KHÓA ĐẶC BIỆT VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỪ CHUYÊN GIA MỸ

SUY NGHĨ CHIẾN LƯỢC

Giới thiệu về khóa học

Lợi ích của khóa học

 • Tận dụng các nguồn lực bản thân để tạo nên chiến lược táo bạo và có ưu thế
 • Đưa công ty của bạn chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình linh hoạt hơn
 • Áp dụng tư duy về cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận
 • Hiểu những gì cần có để giữ cho một công ty thành công
 • Thúc đẩy sự thay đổi và tạo động lực cho nhân viên

Đối tượng tham dự

Quản lý cấp trung, trưởng phó phòng các doanh nghiệp.

1. Phần 1

 • Chiến lược kinh doanh và phát triển truyền thống
 • Tư duy về cơ hội
 • Mô hình kinh doanh nhanh, liên kết và khác biệt so với mô hình truyền thống
 • Cách thực hiện chuyển đổi liên quan đến thay đổi thực chất
 • Xây dựng một tổ chức phù hợp với chiến lược của bạn
 • Nhận biết và tận dụng các cơ hội

 

2. Phần 2

 • Phát triển lợi thế cạnh tranh
 • Áp dụng tư duy thiết kế vào chiến lược
 • Liên kết giữa đổi mới và chiến lược
 • Các vấn đề về quản lý sự thay đổi
 • Nghiên cứu Mini case
 • Đặc điểm của một chiến lược thay đổi thành công

CHÚ Ý: Khóa học được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh

1 ngày

22.08.2019

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát