1
Bạn cần hỗ trợ?

KHÓA ĐẶC BIỆT VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỪ CHUYÊN GIA MỸ

TƯ DUY THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI

Giới thiệu về khóa học

   TƯ DUY THIẾT KẾ & ĐỔI MỚI

Lợi ích của khóa học

 

 • Thành thạo tư duy thiết kế trong xây dựng quy trình - một công cụ quản lý thiết yếu áp dụng cho việc xây dựng quy trình
 • Phát triển tư duy luôn xem xét các vấn đề từ góc độ người dùng
 • Tìm hiểu cách tổng hợp , đóng khung lại các vấn đề và sự cố bằng phương pháp sử dụng tổng hợp các quan điểm
 • Thành thạo trong việc tổng hợp các ý tưởng, nhanh chóng tổng hợp và lên giải pháp
 • Trở nên sáng tạo hơn

Đối tượng tham dự

Quản lý cấp trung, trưởng phó phòng các doanh nghiệp.

1. Phần 1

 • Khái niệm và nguồn gốc tư duy thiết kế
 • Mối quan hệ giữa tư duy thiết kế và đổi mới
 • Hiểu và tái cấu trúc vấn đề / tình huống
 • Bài tập đơn giản hóa, tư duy tổng thể
 • Liên kết đến các phong trào mỹ thuật và đặc biệt là trừu tượng hóa

 

2. Phần 2

 • Làm thế nào những người sáng tạo cao tiếp cận cơ hội
 • Tìm kiếm kết nối giữa những thứ dường như không liên quan
 • Tư duy sáng tạo và khái niệm tách biệt và cân bằng
 • Giả định khi áp dụng vào tư duy thiết kế
 • Nghiên cứu Mini Case
 • Bài tập giải quyết vấn đề

CHÚ Ý: Khóa học được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh

1 ngày

21.08.2019

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát